Automatische waardeoverdracht van klein pensioen

11 februari 2019

Sinds 1 januari 2019 mogen pensioenfondsen kleine pensioenen tussen de € 2 en € 484,09 bruto per jaar niet meer afkopen. Pensioenfonds Blue Sky Group heeft ervoor gekozen om mee te doen aan automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Dit betekent dat een klein pensioen automatisch mee gaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u van baan wisselt. Pensioenaanspraken van € 2 bruto per jaar of minder komen te vervallen.

Overzicht van uw pensioen
Wilt u weten hoeveel pensioen u hebt opgebouwd? Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen.