Beleidsdekkingsgraad december 2020

22 januari 2021

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind december 2020 90,4% (dit is het gemiddelde van januari 2020 tot en met december 2020). De maandelijkse dekkingsgraad is 95,3% per eind december 2020. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

De financiële positie van het pensioenfonds aan het eind van het jaar is belangrijk. De maandelijkse dekkingsgraad lag boven de kritische dekkingsgraad. Het pensioenfonds hoefde de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen niet te verlagen. 

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden

Bekijk de maandberichten financiële markten