Beleidsdekkingsgraad november 2020

16 december 2020

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind november 2020 90,7% (dit is het gemiddelde van december 2019 tot en met november 2020). De maandelijkse dekkingsgraad is 94,6% per eind november 2020. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Eind van het jaar besluit over aanpassing pensioenen

De financiële positie van het pensioenfonds aan het eind van het jaar is belangrijk. Ligt de maandelijkse dekkingsgraad dan onder de kritische dekkingsgraad dan moet het pensioenfonds alle opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen verlagen. Het lukt het pensioenfonds dan niet om binnen tien jaar op het niveau van de vereiste dekkingsgraad te komen. De kritische dekkingsgraad is op dit moment circa 80%.