Dekkingsgraad september 2020

21 oktober 2020

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind september 2020 91,3% (dit is het gemiddelde van oktober 2019 tot en met september 2020). De maandelijkse dekkingsgraad is 91,1% per eind september 2020. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Eind van het jaar besluit over aanpassing pensioenen

De financiƫle positie van het pensioenfonds aan het eind van het jaar is belangrijk. Ligt de maandelijkse dekkingsgraad dan onder de kritische dekkingsgraad dan moet het pensioenfonds alle opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen verlagen. Het lukt het pensioenfonds dan niet om binnen tien jaar op het niveau van de vereiste dekkingsgraad te komen. De kritische dekkingsgraad is op dit moment circa 80%.

Lagere pensioenopbouw vanaf 2021

Op grond van het huidige beleid wordt vanaf 2021 de pensioenopbouw ongeveer 25% lager. Dit betekent dat het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen ongeveer 1,4% zal worden in plaats van de huidige 1,875%. Het pensioenfonds heeft dit in 2019 besproken met het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Als dit overleg komt met extra afspraken kan deze korting lager uitpakken. Het pensioenfonds verwacht niet dat uit dit overleg extra afspraken komen die leiden tot een lagere korting.