Herstelplan 2020

21 april 2020

Herstelplan 2020 ingediend bij DNB
Het pensioenfonds heeft eind maart 2020 een geactualiseerd herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Dit moest omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2019 (99,3%) lager was dan de vereiste dekkingsgraad (121,6%). Dat betekent dat het pensioenfonds op die datum onvoldoende financiële buffers had.

Wat staat er in het herstelplan?
Het herstelplan is een doorrekening van het huidige beleid naar de toekomst. Het laat zien of het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moet het pensioenfonds aanvullende maatregelen nemen, zoals het verlagen van de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen.

Wat is er veranderd in vergelijking met het herstelplan van vorig jaar?
De berekeningen in het geactualiseerde herstelplan laten zien dat het herstel in hetzelfde jaar bereikt wordt. Net als vorig jaar is dat in 2027. Ondanks het feit dat de uitgangssituatie ten opzichte van begin 2019 minder positief is. Het lagere verwachte rendement leidt tot een langer durend herstel. Hier staat tegenover dat er ook minder snel een toeslag verleend mag worden, waardoor het herstel sneller gaat.

Wat betekent dit geactualiseerde herstelplan voor mijn pensioen?
Als de wereld zich beweegt volgens het herstelplan betekent dit dat uw pensioen een langere periode niet (volledig) geïndexeerd kan worden. Maar dat het fonds in 2027 wel weer voldoende financiële buffers heeft.

Mogelijke korting pensioenopbouw 2021
In het herstelplan is te zien dat - net als in het herstelplan van vorig jaar - in 2021 op grond van het huidige beleid de pensioenopbouw wordt gekort met ongeveer 20%. Het pensioenfonds heeft dit in 2019 besproken met het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Als dit overleg komt met extra afspraken kan deze korting lager uitpakken. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Impact Coronavirus
We hebben de eerste maanden van dit jaar gezien dat de wereld zich niet volgens het herstelplan beweegt. De impact van het coronavirus op de financiële positie van het pensioenfonds is aanzienlijk. We lopen nu dus al achter op het verwachte pad. Op dit moment heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen.

Eind van het jaar besluit over aanpassing pensioenen
De financiële positie van het pensioenfonds aan het eind van het jaar is belangrijk. Ligt de actuele dekkingsgraad dan onder de kritische dekkingsgraad dan moet het pensioenfonds alle opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen verlagen. Het lukt het pensioenfonds dan niet om binnen tien jaar op het niveau van de vereiste dekkingsgraad te komen. De kritische dekkingsgraad is op dit moment 80%.