Herstelplan Pensioenfonds Blue Sky Group

30 april 2018

Het bestuur heeft op 27 maart jl. een geactualiseerd herstelplan bij DNB ingediend.

Waarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend?
De beleidsdekkingsgraad van 107,8% (eind 2017) is lager dan onze vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is namelijk 125,1%. Dit betekent dat het pensioenfonds een reservetekort heeft. Zolang dit het geval blijft, moet het pensioenfonds elk jaar een herstelplan opstellen en indienen.

Overzicht van de dekkingsgraden

Wat staat er in het herstelplan?
In het herstelplan staat een uitwerking van het beleid van Pensioenfonds BSG voor de komende tien jaar. In die tien jaar moet de beleidsdekkingsgraad weer minimaal even hoog worden als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moeten wij aanvullende maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de pensioenen. Volgens het herstelplan kan het pensioenfonds binnen zes jaar (in 2023) toegroeien naar de vereiste beleidsdekkingsgraad van 125,1%. Dit is ruim binnen de maximale termijn van tien jaar.

De herstelkracht van het fonds is relatief groot door de aannames die het fonds voor de toekomstige rendementen heeft gedaan. Deze aannames zijn gelijk aan de wettelijke maxima die hiervoor gebruikt mogen worden. Door de huidige lage rente kon er gerekend worden met een relatief hoog overrendement.

Waar is het herstelplan op gebaseerd?
Het herstelplan is gebaseerd op het bestaande indexatie-, kortings-, premie-, en strategische beleggingsbeleid. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Uit het herstelplan volgt  dat er de komende jaren weer beperkt geïndexeerd kan worden. Een verlaging van de pensioenen is op grond van het herstelplan niet aan de orde.