Lagere pensioenopbouw in 2021

5 januari 2021

Het bestuur van het pensioenfonds heeft het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen voor het jaar 2021 vastgesteld op 1,39% (was 1,875%). Dit is besloten om te voldoen aan de wettelijke eis om met de premie de kosten van de pensioenregeling te kunnen dekken. Het percentage van 1,39% geldt voor de pensioenopbouw van het ouderdomspensioen in 2021 voor actieve deelnemers en arbeidsongeschikte deelnemers. De van het ouderdomspensioen afgeleide pensioenen (partner- en wezenpensioen) worden in 2021 evenredig verlaagd. Ook in de risicodekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid geldt voor het jaar 2021 het lagere opbouwpercentage.