Overdracht pensioenen naar Centraal Beheer APF

28 november 2022

Binnenkort ontvangen alle oud-deelnemers van Pensioenfonds Blue Sky Group een brief over de overdracht van de pensioenen naar Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF. De overdracht van uw pensioen is inmiddels afgerond. Centraal Beheer APF stuurt een brief waarin staat welk pensioen zij hebben ontvangen zodat te controleren is dat de overdracht goed is gegaan.