Pensioenfonds Blue Sky Group

Pensioenfonds Blue Sky Group

Pensioenfonds Blue Sky Group is per 1 januari 2022 een gesloten fonds. 

Pensioenopbouw vanaf 1 januari 2022
De nieuwe uitvoeder voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari is BeFrank. ElipsLife voert de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen uit. Onze deelnemers zijn hierover geïnformeerd. 

Pensioenopbouw tot 1 januari 2022
De pensioenopbouw bij Pensioenfonds Blue Sky Group is per 1 januari 2022 gestopt. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten exclusief het arbeidsongeschiktheidspensioen over te dragen naar Centraal Beheer APF. Het arbeidsongeschiktheidspensioen dragen wij over naar een nog te bepalen partij. Het voornemen is dat de collectieve waardeoverdracht per 1 augustus 2022 plaatsvindt, na positieve advisering door het verantwoordingsorgaan en na goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Vervolgens wordt het pensioenfonds zodra dit mogelijk is opgeheven (geliquideerd).

Lees hier meer over de toekomst van uw pensioenuitvoering.

Betaaldata

In 2022 betalen wij uw pensioen elke 27ste van de maand. Valt de 27ste in het weekend? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Behalve in de maand december. Dan betalen we uw pensioenuitkering op de 20ste van de maand.