Toekomst pensioenuitvoering

In 2021 vond een selectietraject plaats voor een nieuwe een passende en marktconforme oplossing voor de pensioenregeling en pensioenuitvoering voor de (oud)-medewerkers van Blue Sky Group. De aanleiding daarvoor waren onder andere de omvang van de uitvoeringskosten in relatie tot het aantal deelnemers, de aankomende wijzigingen in het pensioenstelsel en de toenemende bestuursdruk binnen het pensioenfonds.

 

Pensioenopbouw vanaf 1 januari 2022

De nieuwe uitvoeder voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari is BeFrankElipsLife voert de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen uit. Onze deelnemers zijn hierover geïnformeerd. 

 

Pensioenopbouw tot 1 januari 2022

De pensioenopbouw bij Pensioenfonds Blue Sky Group is per 1 januari 2022 gestopt. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten exclusief het arbeidsongeschiktheidspensioen over te dragen naar Centraal Beheer APF. Het arbeidsongeschiktheidspensioen dragen wij over naar een nog te bepalen partij. Het voornemen is dat de collectieve waardeoverdracht per 1 augustus 2022 plaatsvindt, na positieve advisering door het verantwoordingsorgaan en na goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Vervolgens wordt het pensioenfonds zodra dit mogelijk is opgeheven (geliquideerd).

 

Wat betekent de collectieve overdracht voor u als deelnemer?

  • Bent u medewerker van Blue Sky Group? Dan staat uw tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioen straks bij Centraal Beheer APF en wordt in de toekomst door Centraal Beheer APF uitgekeerd.
  • Bent u oud-medewerker maar nog niet met pensioen? Uw opgebouwde pensioen wordt overgedragen naar Centraal Beheer APF en in de toekomst door Centraal Beheer APF uitgekeerd.
  • Krijgt u nu al een pensioen van het pensioenfonds? Uw pensioen wordt na overdracht uitgekeerd door Centraal Beheer APF, een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen wordt na overdracht uitgekeerd door een nog te bepalen partij. Tot het moment van overdracht blijft Pensioenfonds Blue Sky Group uw uitkering verzorgen.

Informatiebijeenkomsten voor oud-medewerkers en gepensioneerden
Als deelnemer van het fonds kunt u naar de informatiebijeenkomst op kantoor of u kunt de digitale bijeenkomst bijwonen. Het bestuur van het pensioenfonds informeert u over het verdere verloop van de waardeoverdracht.

 

Voor medewerkers van Blue Sky Group:

  • 17 mei 2022 van 13.30 uur tot 15.00 uur bij Blue Sky Group.
  • 24 mei 2022 van 13.30 uur tot 15.00 uur een digitale bijeenkomst.

Voor oud-medewerkers en pensioengerechtigden van Blue Sky Group

  • 17 mei 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur bij Blue Sky Group.
  • 24 mei 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur een digitale bijeenkomst.

Meld u aan
U kunt zich voor één van de informatiebijeenkomsten aanmelden via pensioenservice-eigenpersoneel@blueskygroup.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en (indien van toepassing) de link voor de digitale bijeenkomst.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over de toekomst van het pensioenfonds inclusief de bijbehorende antwoorden. Deze vragen en antwoorden actualiseren wij regelmatig.

 

Vragen over uw pensioen?
Als deelnemer van het pensioenfonds kunt u ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via (020) 426 62 50 of pensioenservice-eigenpersoneel@blueskygroup.nl.

 

Bent u uit dienst of met pensioen?
Wij houden u graag per e-mail op de hoogte; dat is sneller en beter voor het milieu. Stuur uw e-mailadres naar pensioenservice-eigenpersoneel@blueskygroup.nl.