Documenten

Pensioen 1-2-3

Pensioenreglement

Pensioenreglement 2014 (versie 7 december 2021)

Gedragscode 

In de gedragscode staat beschreven welke maatregelen het pensioenfonds heeft genomen om het vertrouwen in het pensioenfonds te waarborgen en te handhaven. De gedragscode geeft regels en richtlijnen voor alle aan het pensioenfonds verbonden personen.


Statuten

Hier vindt u de statuten van het pensioenfonds.

Jaarverslagen

In het jaarverslag leest u alles over de financiële positie van het pensioenfonds. 

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Vanaf 2020 zijn er geen toelichtingen meer. Hebt u vragen over uw pensioen? Kijk dan verder op deze website of neem contact met ons op.

Toelichting algemeen 2019
Toelichting oud-deelnemer 2019
Toelichting pensioengerechtigde 2019

Toelichting algemeen 2018
Toelichting ex-partner 2018
Toelichting pensioengerechtigde 2018

Toelichting algemeen 2017
Toelichting ex-partner 2017
Toelichting pensioengerechtigde 2017

Verantwoord beleggen

Overige documenten

ABTN (financieel crisisplan: zie bijlage 4 pagina 66)
Uitvoeringsovereenkomst
Klokkenluidersregeling