Documenten

  Pensioenreglement

  Pensioenreglement 2014 (versie 11 augustus 2022)

  Gedragscode 

  In de gedragscode staat beschreven welke maatregelen het pensioenfonds heeft genomen om het vertrouwen in het pensioenfonds te waarborgen en te handhaven. De gedragscode geeft regels en richtlijnen voor alle aan het pensioenfonds verbonden personen.


  Statuten

  Hier vindt u de statuten van het pensioenfonds.

  Jaarverslagen

  In het jaarverslag leest u alles over de financiële positie van het pensioenfonds. 

  Jaarverslag 2021
  Jaarverslag 2020
  Jaarverslag 2019
  Jaarverslag 2018
  Jaarverslag 2017
  Jaarverslag 2016
  Jaarverslag 2015
  Jaarverslag 2014
  Jaarverslag 2013
  Jaarverslag 2012
  Jaarverslag 2011

  Klachtenregeling

  Deze brochure is bestemd voor voormalige deelnemers van Pensioenfonds Blue Sky Group i.l.. In deze brochure leggen wij de geschillen- en klachtenregeling uit.

  Geschillen- en klachtenregeling